Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Ką reikėtų žinoti kreipiantis į teismą

Į Aukščiausiąjį Teismą kreipiamasi paduodant kasacinį skundą. Kasacinis skundas gali būti paduotas per tris mėnesius nuo skundžiamo nuosprendžio, sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo dienos (BPK 370 str., CPK 345 str.).

Civilinėje byloje kasacinį skundą surašo advokatas; juridinių asmenų kasacinį skundą taip pat gali surašyti juridinio asmens darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą; jeigu kasatorius yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti kasacinį skundą turi teisę jis pats (CPK 347 str. 3 d.). Tuo tarpu baudžiamajame procese nėra griežtai reglamentuota, kas turi teisę surašyti kasacinį skundą baudžiamojoje byloje. Kadangi Aukščiausiasis Teismas nagrinėja tik teisės klausimus, kasacinis skundas turi būti grindžiamas tik teisės taikymo ir aiškinimo, bet ne faktinio pobūdžio argumentais. Tais atvejais, kai kasacinį skundą paduodantis asmuo nekelia teisės klausimų, o tik abstrakčiai nurodo į materialinės ar proceso teisės normų pažeidimą, skunde analizuoja tik faktines bylos aplinkybes, nėra pripažįstama esant kasacijos pagrindą.

Asmenis Lietuvos Aukščiausiajame Teisme aptarnauja bei informaciją teikia Teismo raštinės darbuotojai:

Diana Kurčianova, Dalia Cicėnienė, Gražina Kestauskė tel.: (8-5) 2 61 64 66

Asmenys Teisme aptarnaujami:

Teismo raštinės, Civilinių bylų skyriaus raštinės ir Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės teikiamos paslaugos ir veikla (pvz. procesinių dokumentų priėmimas, susipažinimas su bylos medžiaga, dokumentų kopijų išdavimas ir pan.), dėl kurių specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, teikiamos kontaktiniu būdu.

Prioritetas teikiamas nuotoliniam lankytojų aptarnavimui. Užtikrinti, kad asmenys, patenkantys į Teismo pastatą, dėvėtų veido apsaugines priemones, iš karto patekus į Teismo pastatą dezinfekuotų rankas, esant galimybei, dėvėtų vienkartines pirštines. Teisme negali būti aptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių. Užtikrinti, kad Teismo raštinėje būtų aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas lankytojas ir darbo vietos būtų atskirtos nuo lankytojo pertvaromis.    

Pirmadieniais - ketvirtadieniais– nuo 8.00 iki 17.00 (be pietų pertraukos)
Penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 (be pietų pertraukos)

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo raštinė:

• priima kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus juos registruoja;
• priima į Teismą besikreipiančių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus raštu ir žodžiu;
• atsako interesantams, besikreipiantiems telefonu;
• išduoda nutartis civilinėse ir baudžiamosiose bylose;
• suteikia informaciją apie klausimo sprendimo Teisme procedūrą, kasacinio skundo išnagrinėjimo rezultatus, tačiau negali teikti konsultacijų teisiniais klausimais.

 Nauja asmenų aptarnavimo tvarka