Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

2010 m.

Dėl reglamento Briuselis I ir Bankroto reglamento nuostatų aiškinimo

Bylos numeris Europos Sąjungos Teisingumo Teisme – C-213/10

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kreipėsi į ESTT civilinėje byloje pagal ieškovo Latvijos įmonės "F-Tex SIA" ieškinį Lietuvos-Anglijos uždarajai akcinei bendrovei Jadecloud-Vilma, dėl nepagrįstai gautų lėšų grąžinimo ir palūkanų priteisimo (bylos Nr. 3K-3-188/2010). Teismas 2010 m. balandžio 27 d. nutartimi prašė ESTT išaiškinti atitinkamas bylai išspręsti reikšmingas 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų ir 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo nuostatas.

Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje abejonių kilo dėl to, kurios valstybės – Lietuvos ar Vokietijos teismas turi jurisdikciją nagrinėti bylą, nes ieškovo reikalavimai byloje kilo iš trečiojo asmens, Vokietijos bendrovės, prieš kurią Vokietijos teismuose pradėtas bankroto procesas, bankroto administratoriaus ir ieškovo 2007 m. rugpjūčio mėnesį sudarytos sutarties dėl teisių perleidimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas siekė išsiaiškinti, ar ieškinys pagrindinėje byloje turi būti laikomas glaudžiai susijusiu su bankroto byla ir todėl kompetentingas teismas turi būti nustatomas pagal Reglamente (EB) Nr. 1346/2000 įtvirtintas jurisdikcijos taisykles, ar laikytinas civiline komercine byla Reglamento (EB) Nr. 44/2001 prasme ir todėl turi būti nagrinėjamas teisme, kuris turi jurisdikciją remiantis Reglamento (EB) Nr. 44/2001 nuostatomis.

Su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 27 d. nutartimi, priimta byloje Latvijos įmonė „F-Tex SIA" v. Lietuvos-Anglijos UAB Jadecloud-Vilma, bylos Nr. 3K-3-188/2010, kuria nuspręsta kreiptis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

2010 m. balandžio 19 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė prejudicinį sprendimą šioje byloje. Sprendimas pasiekiamas internete, adresu

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121745&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9282242

ESTT išaiškino, kad 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 1 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad civilinių ir komercinių bylų sąvoka pagal šią nuostatą apima ieškinį, kurį trečiajam asmeniui pareiškė ieškovas, remdamasis bankroto byloje paskirto bankroto administratoriaus atliktu reikalavimo, suteikiančio teisę ginčyti sandorius, kurią šis bankroto administratorius turi pagal šiai bylai taikomą nacionalinį įstatymą, perleidimu.

ESTT pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės rašytinėse pastabose išdėstytiems argumentams ir konstatavo, kad ieškovo Latvijos įmonės "F-Tex SIA" actio Pauliana ieškinys atsakovui Lietuvos-Anglijos uždarajai akcinei bendrovei Jadecloud-Vilma, neturėtų būti laikomas su bankroto byla glaudžiai susijusiu ieškiniu, todėl tarptautinės jurisdikcijos klausimas turėtų būti sprendžiamas vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 44/2001, o ne Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 nuostatomis.

2012 m. gegužės 21 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija priėmė nutartį civilinėje byloje F-Tex SIA v. UAB ,,Jadecloud-Vilma“, nutarties Nr. 3K-3-71/2012. Nutarties tekstą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata