Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Karjera teisme

Skelbimo Nr.: 46759

Skelbimo data: 2021-03-29

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Teisės tyrimų grupės teisėjo padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 12,20

Pareigybės aprašymas:

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO

TEISĖS TYRIMŲ GRUPĖS

TEISĖJO PADĖJĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės tyrimų grupės vyriausiajam patarėjui (baudžiamosioms byloms).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. teisė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Metodinės ir praktinės pagalbos, įstatymų, kitų teisės aktų ir teismų praktikos baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose analizės, taikymo klausimais teikimas teisėjams ir teismo darbuotojams.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Renka įstatymus ir kitus norminius aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas teisėjui (-ams).

8. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, teikia išvadas.

9. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).

10. Nuasmenina procesinius dokumentus.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

12. Rengia procesinių dokumentų projektus. Padeda teisėjų atrankos kolegijoms sprendžiant klausimus, susijusius su bylą inicijuojančių dokumentų priėmimu..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.2. studijų kryptis – teisė.

13.3. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;

13.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

14. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

14.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;

14.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

15. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

15.1. komunikacija - 3 lygis;

15.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

15.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

15.4. organizuotumas - 3 lygis;

15.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

16. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

16.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

17. Profesinė kompetencija:

17.1. teisės išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

 
 
 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Raimonda Usovienė

Telefonas: 8 5 2196828;8 672 89201

El.paštas: raimonda.usoviene@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata