Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Tarptautinis bendradarbiavimas

Informacija atnaujinta 2022-02-10 14:40:44

Aukščiausiasis Teismas yra funkciniais ir kitais ryšiais susijęs tiek su kitų valstybių, tiek su tarptautiniais ir supranacionaliniais teismais. 1995 m. balandžio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (toliau – ir Žmogaus teisių konvencija). 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Aukščiausiasis Teismas virto vienu iš Europos Sąjungos teismų. Aukščiausiasis Teismas privalo užtikrinti veiksmingą Europos Sąjungos teisės taikymą ir aukščiausių tarptautinių žmogaus teisių apsaugos standartų laikymąsi. Todėl tampa svarbus tiek formalus institucinis, tiek neformalus bendradarbiavimas.

Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, jeigu kyla Europos Sąjungos teisės aiškinimo ir galiojimo klausimas, kurį išnagrinėti būtina, kad sprendimas byloje būtų priimtas, Aukščiausiasis Teismas turi pareigą kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. Kai 2018 metais įsigaliojo Žmogaus teisių konvencijos protokolas Nr. 16, kurį Lietuva ratifikavo 2015 m. birželio 11 d. įstatymu, Aukščiausiasis Teismas gali kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą su prašymu pateikti konsultacinę išvadą.

2016 m. Aukščiausiasis Teismas prisijungė prie Europos Žmogaus Teisių Teismo aukštesniųjų teismų tinklo, kurio tikslas – užtikrinti abipusį keitimąsi teismų praktika ir informacija, susijusia su Žmogaus teisių konvencijos taikymu. Nuo 2018 m. pradėjo veikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo suburtas Europos Sąjungos teisminis tinklas, kuriame dalyvauja ir Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas. Be to, patirtimi ir žiniomis su šiais teismais intensyviai dalijamasi teisėjų vizitų, susitikimų, konferencijų metu.

Aukščiausiasis Teismas bendradarbiauja su kitų valstybių teismais ir institucijomis per bendrai vykdomus projektus, kitus renginius ar iniciatyvas. Aukščiausiasis Teismas yra Europos Sąjungos Aukščiausiųjų Teismų pirmininkų tinklo narys, dalyvauja Vidurio ir Rytų Europos Aukščiausiųjų Teismų konferencijose. 2016–2017 m. Aukščiausiasis Teismas kartu su Latvijos, Ispanijos, Vengrijos
Aukščiausiaisiais Teismais, Liublianos (Slovėnija) ir Antverpeno (Belgija) universitetais įgyvendino iš dalies Europos Sąjungos finansuotą projektą „Aukščiausieji Teismai kaip teisminių sistemų Europos Sąjungoje efektyvumo garantas“. Teismas palaiko itin glaudžius ryšius su kitų Baltijos valstybių Aukščiausiaisiais Teismais. Kiekvienais metais vyksta darbiniai susitikimai ir diskusijos su kolegomis iš Latvijos ir Estijos Aukščiausiųjų Teismų, lankosi kitų valstybių teismų delegacijos.

Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir kiti teisėjai atstovauja teismui tarptautinėje arenoje dalyvaudami darbo grupėse, mainų programose, konferencijose ar kituose vizituose.

Tel. +370 5 2 616 466
El. paštas: lat@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys:
pavadinimas – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; adresas – 188602032.
 
Skundai ir prašymai raštinėje priimami:
pirmadieniais-ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (be pietų pertraukos)
 
Antradieniais ir ketvirtadieniais
iki 17.30 val. teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundaiRegistruotis prašymo ar skundo pateikimui galima tel. +370 5 2 616 466 arba el. paštu lat@teismas.lt.
 

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata